Văn hóa công ty
Văn hóa công ty

Văn hóa công ty
Văn hóa công ty

Con người

Chúng tôi quan niệm nhân lực là yếu tố then chốt cho mọi thành công, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ và dịch vụ Vận tải và du lịch. Vì vậy, Chúng tôi luôn tập trung tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty để tối đa hóa năng suất và hiệu quả làm việc. Chúng tôi cũng luôn tạo điều kiện và môi trường để nhân viên học hỏi và phát triển bản thân hướng tới thúc đẩy thái độ tận tụy và hành động có trách nhiệm với công việc, đối tác và cộng đồng.

Nguồn nhân lực của HẢI ÂU BAY được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo nâng cao theo yêu cầu chuyên môn cụ thể của đối tác trong các lĩnh vực khác nhau nhằm đảm bảo mọi sự hài long của hầu hết các khách hàng. Bên cạnh đó khả năng tiếp cận và sử dụng trang thiết bị chuyên môn hiện đại cũng là một lợi thế mạnh cạnh tranh của công ty trong việc củng cố cam kết về chất lượng dịch vụ, trách nhiệm và tiến độ trong mọi dự án.

Văn hóa

Mỗi cộng đồng xã hội hay tổ chức đoàn thể đều có bản sắc văn hóa riêng biệt, đem lại sự khác biệt giữa các tổ chức với nhau. Chúng tôi quan niệm văn hóa công ty là sự kết hợp giữ nhận thức tổ chức, phong cách làm việc, sự tương tác giữa các thành viên công ty với nhau cũng như đối với các đối tác khách hàng của công ty và giá trị tổng hợp hình thành trên nền tảng các giá trị chia sẻ của mỗi cá nhân trong công ty. Chúng tôi hiểu rằng, một văn hóa công ty lành mạnh là yếu tố cần thiết tạo ra một môi trường làm việc có sự dung nạp với các yếu tố đa dạng trong khi củng cố các giá trị chung mang tính cạnh tranh lành mạnh của công ty. Từ đó thúc đẩy sự thành công của công ty qua niềm tin của các thành viên công ty với nhau, với đối tác và khách hàng, góp phần xây dựng niềm tin vào doanh nghiệp Việt Nam.

Văn hóa của HẢI ÂU BAY được xây dựng từ những giá trị cơ bản bao gồm niềm tin vào giá trị cốt lõi của công ty, tinh thần làm việc tập thể, sự chia sẻ và ước muốn vươn lênđể tạo nên một môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

  • Nhân viên được đào tạo nâng cao thường xuyên theo yêu cầu của công việc cụ thể
  • Nhân viên được khen thưởng và kỷ luật công bằng cho những cố gắng nỗ lực và thành tích trong công việc.
  • Công ty ghi nhận và đảm bảo thành tích tích lũy của nhân viên để thực hiện các chính sách nhân sự phù hợp.